Spinner
 

Technische- und Sicherheitsdatenblätter

EG Sicherheitsdatenblätter(MSDS) / Technische Datenblätter

EG Sicherheitsdatenblätter (MSDS)

Lotpaste (bleifrei), Klasse 3 / 4 / 5
VD90.0230 / VD90.0250 / VD90.0238

Lotpaste (bleifrei), Klasse 3 / 6
VD90.0320 / VD90.0315 / VD90.0347

Lotpaste (verbleit), Klasse 3
VD90.0420

Lotpaste (verbleit), Klasse 3 / 5 / 6
VD90.0020 / VD90.0035 / VD90.0037 / VD90.0115 / VD90.0120

Lotkugeln (bleifrei)
VD90.5101 / VD90.5104 / VD90.5105 / VD90.5106 / VD90.5108 / VD90.5109 / VD90.5110 / VD90.5115

Lotkugeln (verbleit)
VD90.5001 / VD90.5002 / VD90.5004 / VD90.5005 / VD90.5006/ VD90.5008 / VD90.5009 / VD90.5010 / VD90.5011 / VD90.5013

Flußmittel Creme (für bleifrei Lote) 
HT00.0116 / HT00.0117 / HT00.0119

Flußmittel Creme (für verbleite Lote)
HT00.0016 / HT00.0017

Flußmittel Stift (für bleifrei Lote) "Flux-Pen"
HT00.0009

Flußmittel Stift (für verbleite Lote) „Flux-Pen“
HT00.0010

SMD - Kleber
VD90.1009

Reinigungsspray Düsen + Flußmittel
VD90.0152 / VD90.0153

Balistol
HT00.0061 

Technische Datenblätter

Lotpaste (bleifrei)
VD90.0320 / VD90.0315 / VD90.0347

Lotpaste (verbleit)
VD90.0420

Lotkugeln (bleifrei)
VD90.5101 / VD90.5105 / VD90.5106 / VD90.5108 /
VD90.5109 / VD90.5110 / VD90.5115 / MARTIN Lotkugeln (bleifrei)

Lotkugeln Sn10Pb90 (verbleit)
VD90.5002 / VD90.5011/ VD90.5013

Lotkugeln Sn63Pb37 (verbleit)
VD90.5001 / VD90.5004 / VD90.5005 / VD90.5006/ VD90.5008
VD90.5009 / VD90.5010 / MARTIN Lotkugeln verbleit

Flußmittel Creme (für bleifrei Lote)
HT00.0116 / HT00.0117 / HT00.0119

Flußmittel Creme (für verbleite Lote)
HT00.0016 / HT00.0017 

Flußmittel Stift (für bleifrei Lote), "Flux-Pen"
HT00.0009

Flußmittel Stift (für verbleite Lote), "Flux-Pen"
HT00.0010

SMD Kleber
VD90.1009